Protester 25. januar 2020!


Protester mot 5G i Bergen 25.januar 2020

Flere hundre i protesttog i Amsterdam

Trondheim

http://stopp5g.no/

5G Global protest dag! Lørdag25.januar…

Fra innlegg på 5G-fritt Norge på facebook

Protest i Oslo: bit.ly/stopp5goslo

Protest i Trondheim: bit.ly/stopp5gtrondheim

Protest i Bergen: bit.ly/stopp5gbergen

Protest i Stavanger: bit.ly/stopp5gstavanger

Protest i Tønsberg: bit.ly/stopp5gtonsberg

Protest i : bit.ly/stopp5gelverum1

Protest i: bit.ly/stopp5gkristiansand

Se video fra Torleif Dønnestad og annet på siden her: 5G-fritt Norge

Protest i Kongsvinger: Kongsvinger

Protest i Bodø: Bodø

Litt usikkert i Kristiansand for øyeblikket…