Vil EU stoppe 5G?

Skal EU sine parlamentariske representanter sette næringslivets sine markeds-interesser til side for å ta hensyn til mennesker, dyr, insekter og miljø?  Hva kan være det viktigste for EU?

EPRS4

I 2014 etablerte Europa-parlamentet en europeisk parlamentarisk forsknings-tjeneste (EPRS). Deres såkalte EP Think Tank, som skulle tilby den best tilgjengelige forsknings- og analytiske støtten til medlemmer av Europaparlamentet, deres stab, parlamentariske komiteer og selvfølgelig til alle andre i EU og EØS.

Se mer!